vrch

Martina Cabadova

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Filozofická fakulta

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Jednoodborové štúdium anglického jazyka a literatúry

Prekladateľskú prax som nadobudla vďaka spolupráci s mnohými klientmi a prekladateľskými agentúrami na Slovensku i v zahraničí.

Najväčšie projekty: preklady odborných kníh z oblasti marketingu, preklady smerníc a tlačových správ Európskeho parlamentu, preklady bezpečnostných listov a právnických zmlúv a pod., spolu viac ako 10 000 normostrán preložených textov.

 

Vzdelanie
sk
uk

spodok