vrch

Martina Cabadova

Anglický jazyk - slovenský jazyk 10 EUR/NS

Slovenský jazyk - anglický jazyk 12 EUR/NS

Český jazyk - slovenský jazyk 5 EUR/NS

Korektúra slovenského textu 4 EUR/NS

Príplatok za expresné dodanie prekladu
(do 24 hod, práca v noci, cez víkend) 4 EUR/NS

1 NS (normostrana) = 1800 znakov vrátane medzier

 

Ceny
sk
uk

spodok